Møntforkortelser

 

Til medlemmernes orientering

Hvis du har svært ved at forstå alle forkortelserne på møntlisten skal vi her gøre rede for dem der er mest anvendt:

(Au)= guld                        (Ag)= sølv                                                 Br. = bronze

Fe = jern                             Ks = kantskade                                         Bl.f = blanketfejl

Tæ = tæret                          Ru = rusten                                               Ir = irret

Pl = plettet                          Pu = pusset                                               Re = renset

Perf. = perforeret                Br. Sp. = brosche spor                              Sv.pr. = svagt præg

Bu = buklet  

Kvalitets bemærkninger

 

Unc.= ucirkuleret mønt

0 = fejlfri mønt

01 = meget pænt eksemplar 

1+ = pænt eksemplar

1 = acceptabelt eksemplar 

1- = noget slidt mønt

2 = dårlig eksemplar 

3 meget dårlig eksemplar

Vk. = varieret kvalitet

1+ - 01 betyder at den ligger mellem 1+ og 01
01/1+ betyder at mønten er 01 på forsiden og 1+ på bagsiden, den kvalitet der står først er altid forsiden 

1(+) er mellem 1 og 1 +
1(+)/1 betyder at mønten er 1(+) på forsiden og 1 på bagsiden, den kvalitet der står først er altid forsiden


Kataloger som bliver brugt til prisansættelse er som følgende:

Gamle danske mærket med H = Holger Hedes nummerbetegnelse

Danmark og Skandinavien er prisansat efter Sieg´s Kataloger

Danske og Sønderjyske sedler mærket med S = Sieg´s Seddelkatalog

Danske og Sønderjyske sedler mærket med Dss. = Det Store Sønderjyske ( nødpengeseddel katalog)

Udlandske mønter mærket med KM. = World Coin

Udenlandske sedler  P= World Paper Money

Bogstaverne   C = Craig- nummeret og Y = Yeoman- nummer

Bogstavet X = UNUSUAL World Coin