Møntklubben, der blev stiftet den 13. januar 1971, fik sit nuværende navn i 1980. Et navn der var lidt  nemmere at udtale end det forrige, og ingen var nu i tvivl om hvad det stod for. Klubbens medlemmer kom tidligere fra en radius på ca. 10 km omkring Mariager Fjord. Denne radius er i dag udvisket, idet transportmuligheder og internet har gjort det muligt at deltage, hvor end man bor i landet, hvilket det fremgår af adresserne på medlemslisterne. 

Medlemstallet er i dag over 80 medlemmer, heraf er ca. 10% kvinder. Klubben stiller gerne sin viden og hjælp til rådighed for personer der ikke er medlem af klubben, men som ønsker at få vurderet eller solgt deres mønter. Hadsund-Hobro Møntklub og Nibe Møntklub er indgået i samarbejde om en storauktion, der afholdes en gang årligt. Yderligere oplysninger om denne, så som konditioner, auktionslisten, opnåede priser på solgte mønter og fotos af udvalgte mønter, kan ses på


www.storauktion.dk